Makalecin - Güncel Blog Yazıları

Biyolojik çeşitlilik azalıyor: 1 milyon tıp risk altında

0 19

Kişilerin ömürlerini sürdürebilmesi için yaşadıkları etrafta; saf su ve havanın, verimli toprakların, besinlerin ve gayri gereksinimlerinin karşılandığı, ve kişilerin kullanacağı çeşitli unsurların bulunması gerekir.

Tüm Yerküre’de bulunan hayat formlarının çeşitliliği manasına gelen biyolojik çeşitlilik, her geçen yılda azalmaya devam ediyor.

İNSAN ÖMRÜNÜ TEHDİT EDİYOR

Canlı ömür çeşitliliğinin azalmasıyla, yerkürenin biyolojik kıymetlerinden her gün biraz daha mahrum kalması, insanoğlunun tabiattaki hayat örgüsüne tutunarak ekonomik ve toplumsal kalkınmayı sürdürmesini, sağlıklı, memnun ve refah dolu bir geleceğe sahip olmasını da tehdit ediyor.

Sürdürülebilir yerküre için doğal hayat çeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesini teşvik maksadıyla Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde her yıl 22 Mayıs, “Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik” günü olarak kutlanıyor.

Bu yıl, “Çözüm Doğada” temasıyla kutlanacak gün, koronavirüs salgınıyla uğraş önlemleri kapsamında birinci kere yalnızca çevrimiçi kampanyalarla anılacak.

1992’DE AHIT İMZALANMIŞTI

Brezilya’da 1992’de düzenlenen Yerküre Sürdürülebilir Kalkınma Doruğu’nda, biyolojik çeşitlilik kaynaklarının, insan kaynaklı faaliyetlerden dolayı zarar görmesi ve kimi çeşitlerin soyunun tükenmesinin tasa verici boyutlara ulaşması nedeniyle BM Biyolojik Çeşitlilik Kontratı kabul edilmişti.

Türkiye, 1993’te yürürlüğe giren kontrata 1996’da taraf oldu. Akde halihazırda 196 memleket ve AB taraf olarak bulunuyor.

Mukavele, münhasıran sürdürülebilir kalkınma ve gelişme kavramları üzerine odaklanıyor. Hayvan, bitki, mikroorganizma çeşitliliği ve bunların ekosistemlerinin korunmasına odaklanan akit, kişilerin besin, güvenlik, barınma, ilaç, sağlıklı ve pak etrafta yaşama haklarını da dikkate alarak sürdürülebilirliği daha geniş perspektiften ele alıyor.

1 MİLYON CANLI RİSK ALTINDA

Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Bahisli Hükümetler Arası Bilim-Politika Platformu’nun (IPBES) geçen yıl yayınladığı rapora nazaran, tabiatta 1 milyona yakın hayvan ve bitki tipi, insan faaliyetleri yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı zıdda.

Laf konusu rapora nazaran, yerli cinslerin ortalama bolluğunun, en az yüzde 20 azaldığı belirtiliyor.

Amfibi tiplerin yüzde 40’ından ziyadesi, resif oluşturan mercanların yaklaşık yüzde 33’ü ve tüm deniz memelilerinin üçte birinden ziyadesi da tehdit altında.

Böceklere ait tablo çok net olmasa da mevcut kanıtlar, böcek cinslerinin tahminen yüzde 10’unun tehlikede olduğuna işaret ediyor.

IPBES’e nazaran, 16’ncı yüz yıldan bu yana en az 680 omurgalı tıbbın nesli tükendi, 2016’da ise besin ve tarım için kullanılan evcilleştirilmiş tüm memelilerin yüzde 9’undan ziyadesi çoktan tükenmişti.

TOPRAK ÇEŞİTLİLİĞİ DE TEHLİKE ALTINDA

BM Besin Ve Tarım Örgütünün (FAO) “Gıda ve Tarım İçin Biyoçesitliliğin Global Durumu 2019 Raporu”na nazaran de tabiatta biyolojik çeşitlilik kaybı tasa verici boyutlara ulaştı.

Toprak biyoçeşitliliğinin ve bitki çeşitliliğinin yerkürenin her kesiminde tehlikeyle karşı zıdda olduğu vurgulanan rapora nazaran, tatlı su balıklarının da üçte biri tehdit altında.

YERKÜRE ALARM VERİYOR

1998 yılından bu yana, iki yılda bir hazırlanan “Yaşayan Gezegen Raporu”nun 2018 yılındaki tespitlerine nazaran de tabiat, biyolojik çeşitlilik açısından tüm yerkürede alarm sinyalleri veriyor.

Yerküre Doğayı Müdafaa Vakfı (WWF) ve Londra Zooloji Derneğinin birlikte hazırladığı rapora nazaran, yerkürenin 4,5 milyar yıllık tarihinde birinci defa “Büyük İvme” devri yaşanıyor.

Süratle çoğalan insan nüfusu ve yükselen ekonomik büyüme ile artan kuvvet, arazi ve su talebi, yerküreyi daha evvel eşi gibisi görülmemiş bir değişime tabi tutuyor.

Instagram:

Kaynak: Ensonhaber

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.